BEHANDELAANBOD
Bekijk hier voorbeelden van PMT in de praktijk en de diensten die progreso aanbiedt.
Voorbeelden van indicaties die bij volwassenen voorkomen binnen de PMT:

     Somberheidklachten / Burnout
     Angst
     Emotieregulatie
     Autisme
     ADHD/ADD
    
Concentratieproblemen /    
         
Werkproblemen
Voorbeelden van indicaties die bij jongeren voorkomen binnen de PMT:

     Beperkte Sociale vaardigheden
     Gedrag (stoornis)
     Concentratieproblemen
     Autisme
     ADHD/ADD
     Faalangst
     Emotieregulatie
     Agressieproblematiek
     Pesten
    
Angst met betrekking tot        
         
puberteit/volwassen worden
JONGEREN (12-18)
Voorbeelden van indicaties die bij kinderen voorkomen binnen de PMT:

     Beperkte Sociale vaardigheden
     Gedrag (stoornis)
     Concentratieproblemen
     Autisme
     ADHD/ADD
     Faalangst
     Emotieregulatie
     Agressieproblematiek
     Pesten 
KINDEREN (4-12)
VOLWASSENEN
PMT
BEWEGINGSGERICHT
Piet heeft last van woedeaanvallen en kan hierin fysiek agressief worden. De psychomotorisch therapeut vraagt aan Piet wat hij voor lichaamssignalen voelt wanneer dit gebeurt. Piet heeft nooit aandacht besteed aan zijn fysieke signalen hiervoor. De therapeut gaat met Piet boksen en leert Piet welke lichaamssignalen te maken hebben met opkomende spanning en woede. Vervolgens leert Piet hoe hij dit kan voorkomen en wat daar voor nodig is. Na een aantal weken merkt Piet in zijn lijf dat de spanning opbouwt, maar omdat hij het vroeg signaleert kan hij zijn oefeningen toepassen om deze spanning weer naar beneden te halen.
LICHAAMSGERICHT
Marja voelt zich vaak het buitenbeentje en kan niet goed meekomen met groepen. Ze leert in de PMT dat wanneer ze haar houding aanpast ze anders overkomt. Ze leert dat alleen stop zeggen niet voldoende werkt wanneer houding en stem niet overtuigend overkomen. Ze wordt uitgedaagd om hiermee te oefenen en leert voor zichzelf op te komen door houding, stem en gedrag zo te laten overkomen dat de boodschap aankomt. Daarnaast krijgt Marja ademhalingsoefeningen die ze in kan zetten wanneer ze bemerkt dat de spanning oploopt. Hierdoor wordt ze rustiger en kan ze beter reageren. Na een aantal weken merkt Marja dat de spanning niet meer zo hoog oploopt wanneer ze voor een lastige situatie staat, ze past haar houding en stemgebruik aan de situatie aan. Ze voelt zich hierdoor al prettiger en durft beter voor zichzelf op te komen.
WITHIN THE FAMILY
Het team van TCF (Therapeutencollectief Flevoland) bestaat uit een viertal vaktherapeuten, te weten;
     beeldende therapeuten
     speltherapeuten
     psychomotorische therapeut.
Het TCF focust zich op twee verschillende doelgroepen, namelijk ‘therapeuten op school’ en ‘kinderen uit de knel’.
Therapeuten op school richt zich op de schoolleerlingen. Aan de hand van een intakegesprek wordt bepaald welke van de 3 therapievormen het beste bij het kind past.
Kinderen uit de knel is een training voor ouders en kinderen die te maken hebben met een vechtscheiding.
In deze training worden ouders en kinderen van deze ouders apart begeleidt. Alle therapeuten uit het collectief participeren in deze training.
Voor meer informatie over het Therapeutencollectief gaat u naar de website www.therapeutencollectief-flevoland.nl
THERAPEUTENCOLLECTIEF FLEVOLAND
Corinne van de Hoef is de algemeen directeur van Within the Family. Zij is gestart in 2013. Een team van vakspecialisten is aangesloten en werkt volgens de 21 dagen methode van Within the Family, deze wordt ingezet in complexe gezinssituaties. 
Binnen Within the Family werk ik als psychomotorisch therapeut en als (gezins)begeleider. Meer informatie over Within the Family kunt u vinden op de website www.withinthefamily.nl
RUNNING- & WANDELGROEP

Ik ervaar dat wandelen en running een effectief middel is om ruimte te creëren voor mijzelf. Ik gun de ander dan ook om op deze manier te werken aan de vragen en/of klachten die er spelen.
Vanuit die beweging ga jij werken aan je doel. Door running en wandelen in één groep aan te bieden geeft dit jou de mogelijkheid om te switchen tussen wandelen en rennen.

WANDELEN
Omdat het lichaam in beweging komt en de omgeving steeds verandert komen ook de mentale en emotionele processen in beweging. Door gelijktijdig te lopen en te praten worden denken en voelen gemakkelijker met elkaar verbonden. Daarnaast is de natuur een ontspannende en inspirerende omgeving om de elementen (o.a. vormen, objecten, kleuren en geluid) als metafoor te gebruiken.

RUNNING
Uit wetenschappelijk onderzoek is bewezen dat running een effect heeft op het psychische en lichamelijke vlak. Bij running komen de stoffen endorfine en dopamine vrij, wat zorgt voor een geluksgevoel. Daarnaast is het bewezen dat het een net zo groot effect heeft als gesprekstherapie en soms ook als medicatie (zoals antidepressiva). Running stelt je in staat om op een andere manier naar je probleem te kijken. Je leert te kijken naar je houding, te luisteren naar je ademhaling en je lichaamssignalen en welk effect dat op je heeft.

VOOR WIE BEDOELD ?
In principe is dit voor iedereen bedoeld. Of je nu met een coachvraag zit of dat je psychosociale klachten (bv. stress of vermoeidheid) hebt. Bij de intake stemmen we verder af of deze aanpak bij jou past.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Ik werk hierin samen met Jos Mol (www.kdcoaching.nl), hij is mastercoach en wandelcoach.
"Vanuit onze passie voor bewegen en zorg hebben we dit programma opgezet. Wij wandelen en rennen zelf graag en merken dat dit veel ruimte geeft voor gesprek, zelfbezinning, zelfreflectie en daarnaast soms gewoon je hoofd ‘leeglopen’."
We werken in de directe omgeving van Lelystad. Het pakket bestaat uit een intake, 6 wekelijkse sessies van 1,5 uur en een afrondend gesprek. Minimaal aantal deelnemers is 6. De kosten voor het totale pakket zijn 250 euro.
DIENSTEN
PMT Progreso                       Sabine Mol                      Email: info@pmtprogreso.nl                       Telefoonnummer: 0649651269