OVER PROGRESO
De visie van Progreso is dat “In ieder mens de mogelijkheid zit tot vooruitgang”. Dit gaat meestal niet met grote sprongen, maar zal stapje voor stapje worden aangepakt. Het proces van de cliënt staat voorop, er wordt gekeken naar de behoefte van de cliënt. Hier wordt een behandelplan op geschreven waar zowel cliënt en therapeut het mee eens zijn.

Binnen de PMT wordt er met twee invalshoeken naar de hulpvraag gekeken, de lichaamsgerichte en bewegingsgerichte. Het is een DOE-therapie, waarin het handelen, voelen en het ervaren centraal staan. Het maakt niet uit of iemand wel of niet goed is in bewegen, het gaat om de hulpvraag en hoe die opgelost of verminderd kan worden.

Tanja is heel bang om te falen. Ze wil het allemaal zo graag goed doen, erbij horen en bewijzen dat zij ook alleen maar tienen kan halen. Dit zorgt er echter voor dat er veel spanning is opgebouwd in Tanja haar lijf, en ze eigenlijk niet meer zo gelukkig is. Ze is angstig en daardoor gaat het eigenlijk helemaal niet meer goed. Met Tanja doe ik een ademhalingsoefening die ze overal kan toepassen. Hierbij leert ze dat wanneer ze zich concentreert op haar lijf en rustig in- en uitademt dat ze veel beter kan nadenken en doen.
OVER PROGRESO
VOORBEELD
LICHAAMSGERICHT WERKEN
BEWEGINGSGERICHT WERKEN
VOORBEELD
Koos vindt het heel lastig om te stoppen in een situatie. Hij gaat maar door en door en heeft niet in de gaten dat anderen (en hijzelf) last van hem hebben. We gaan een spel voetbal doen, alleen dan zonder regels. Wanneer iemand een regel in het spel wil, dan moet diegene in de hoepel gaan staan en mag die zijn regel opleggen aan de groep. Zo leert Koos dat er grenzen zijn, en dat die ook fijn zijn omdat er dan een rem is.
De oefeningen zoals hierboven beschreven staan zijn basaal. Het is gemakkelijker om te benoemen dat de spanning omhoog gaat dan zeggen dat je bang wordt. Door het oefenen van het benoemen van lichaamssignalen (hart bonzen, zweten, enz.) kan een kind/volwassene leren om zich meer te focussen op het lichaam en omgaan met de emoties die daarbij horen. Hierdoor krijgt een kind/volwassene meer controle over zichzelf.
Er wordt eerst een intake gedaan om het probleem van de cliënt*  te bespreken. Daarna volgen er gemiddeld 2 tot 3 observaties om de cliënt beter te leren kennen en te kijken waar deze tegenaan loopt. Na deze observaties schrijft de therapeut een behandelplan dat met de cliënt wordt besproken. De verwachte behandelduur wordt daarin vastgelegd. Deze duur is afhankelijk van de complexiteit en zorgvraag van de cliënt.

Tijdens de behandeling zal er een tussenevaluatie worden besproken met de cliënt en eventueel een andere belangrijke relatie van de cliënt erbij. Bij een kind zal dit met de ouder(s)/verzorgers plaatsvinden. Als afronding van de behandeling bespreekt de therapeut het eindresultaat met de cliënt* en krijgt deze het verslag mee. Tussentijds wordt er geen verslag gemaakt. Wanneer hier vraag naar is kan dit in overleg met de therapeut alsnog worden verzorgd.

Meestal wordt er eerst een individueel behandeltraject gestart, maar het zou ook kunnen dat een groepsbehandeling beter aansluit bij de hulpvraag. Het voordeel van een groepsbehandeling is dat je samen met leeftijdsgenoten bent en dus ook ervaringen met elkaar kunt delen. Dit wordt van tevoren met de cliënt besproken. Het is dus mogelijk dat er naast een individueel traject ook een groepstraject wordt gestart.

*Bij kinderen zullen de gesprekken met alleen de ouder(s)/verzorgers van het kind gehouden worden.

PROCEDURE

PMT Progreso                       Sabine Mol                      Email: info@pmtprogreso.nl                       Telefoonnummer: 0649651269